Wie ben ik…
Natascha Hoekman

Ik ben Natascha Hoekman en afgestudeerd op HBO Social Work uitstroomprofiel Maatschappelijk werk. Ik heb het werken met mensen altijd leuk gevonden. Een steentje bijdragen en iemand helpen om de juiste weg weer te vinden als ze de verkeerde afslag genomen leken te hebben. Mijn droom was altijd om zelfstandige te worden in de zorg. Om dit op een correcte manier te doen wilde ik eerst ervaring opdoen op de werkvloer zodat ik voor mezelf een beeld kon maken welke manier het beste bij mij past om dit aan te pakken.
Tijdens mijn afstuderen ben ik begonnen met werken binnen de jeugdpsychiatrie van Mondriaan. Ik werkte binnen een beschermde woonvorm waar adolescenten van 16 – 23 jaar met psychische en / of psychiatrische problematieken werken aan een zo zelfredzaam en zelfstandig mogelijke toekomst.peegeebee natascha hoekman

Na de bezuinigingsronde bij Mondriaan heb ik een open sollicitatie geschreven naar RIMO, nu Levanto- groep. Ik startte met werkzaamheden binnen de maatschappelijke opvang in Nuth bij actieve gebruikers zoals ze dat zo mooi zeggen. Dit zijn volwassenen die door omstandigheden zijn gaan gebruiken en alles in hun omgeving zijn kwijtgeraakt. Het doel was om deze mensen te stabiliseren op financieel, woon, gezondheids- en gebruikersvlak en ze weer mee te laten participeren binnen de maatschappij.

Wat ik vooral gemerkt heb als het gaat om het werken met mensen is dat het belangrijk blijft om deze centraal te stellen. Als je samen op zoek gaat naar hun kracht, een doel in het leven en ze daar verantwoordelijkheden bij geeft naast erkenning voor de persoon die ze zijn, kom je een heel eind.

Ik sta voor kwaliteit van zorg die ik als zzp-er kan waarborgen doordat ik zelf het traject start met de hulpvrager, zowel binnen de WLZ alsook binnen de WMO. Inmiddels is de caseload zo uitgebouwd, ook mede door de aanbestedingen bij verschillende gemeenten dat ik nauw samen werk met collega zzp-ers waarin wij gebruik maken van elkaars expertise. Het kan zijn dat er een collega zzp-ers ingezet worden op een casus als ik er zelf weinig ruimte voor heb, dit allemaal in het belang van de continuïteit van zorg voor de zorgvrager welke oh zo belangrijk is. Maar zeker altijd in samenspraak met de zorgvrager waarbij transparantie een belangrijke rol speelt. Het voordeel van het nauw samen werken met collega’s is dat ook bij vakantie en langdurige ziekte de zorg door kan blijven lopen gezien er onderling vervangen kan worden.

Mocht het echter in het belang zijn dat een zorgvrager word doorverwezen naar een externe partij in verband met een opname of omdat de deskundigheid niet in huis is zal er ten alle tijden gezorgd worden voor een warme overdracht. Het is vaak al spannend genoeg voor een zorgvrager om elders zorg af te nemen, op die manier willen wij proberen dit zo soepel en ontspannen mogelijk te maken voor de zorgvrager.

Ik vind het belangrijk dat de hulpvrager te allen tijde op mij kan terugvallen als het even tegen zit, ook als collega’s ingezet zijn op een casus. Als mogelijk heb ik dan ook regelmatig contact met de hulpvrager door middel van huisbezoeken (evaluatiegesprekken) alsook via de telefoon.

Ik ondersteun de hulpvrager op alle levensgebieden en streef naar het versterken van zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Ik heb door mijn werkervaring en het plegen van acquisitie als zzp-er een redelijk grote sociale kaart opgebouwd, om naast het bestaande netwerk van de hulpvrager hem op zijn verschillende leefgebieden goed te kunnen begeleiden.

Met het oog op de nieuwe wetten rondom de privacy word van begin tot einde van het traject alles in goed overleg en volgens protocol gedaan.