Wat is een PGB?

De cliënten van PeeGeeBee Zorg kopen zorg in via hun Persoonsgebonden budget (PGB). Voordat je zorg ontvangt dien je een indicatie aan te vragen. Dit kan via de gemeente waarin je woont voor de WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning) of de Jeugdwet als het gaat om zorg inkopen voor een minderjarig kind. Via het CIZ voor de WLZ (Wet Langdurige Zorg).

WLZ

Bij het aanvragen van een CIZ indicatie zal er een doorverwijzing voor een psychologisch onderzoek nodig zijn via jouw huisarts. Deze zal jou dan doorverwijzen naar een psycholoog waar een onderzoek volgt. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek krijg je een indicatie met en zzp (zorgzwaarte pakket). Aan ieder zzp hangt een tarief en vast aantal uren zorg vast die men dient te ontvangen. Is de indicatie eenmaal gesteld kun je ervoor kiezen om zorg te ontvangen via een PGB of ZIN. De grotere zorgaanbieders bieden veelal zorg op ZIN (zorg in natura) basis wat veelal betekent dat je verblijft in een instelling. Wil je toch liever je zorg zelf in kopen bij organisaties of zzp-ers die jij bij jou hulpvragen vindt passen en houd je graag zelf de regie over de kwaliteit van de zorg die je inkoopt, dan kies je voor een PGB (persoonsgebonden budget). Om een definitieve toekenning van je PGB te krijgen volgt daarvoor eerst een zogenaamd BKG (bewust keuze gesprek) met het Zorgkantoor waarin wordt besproken of jij je bewust bent wat een PGB nou precies inhoudt en welke zorg jij wilt inkopen bij welke zorgaanbieder. Binnen de WLZ heb je te maken met het Zorgkantoor.

WMO en Jeugdwet

Bij het aanvragen van een indicatie voor WMO of de Jeugdwet dien je telefonisch of per website een melding te maken dat je hulp wilt aanvragen voor een van de twee indicaties. Binnen de gemeentes is er een afdeling die gaat over het stellen van indicaties voor zorg. Als de aanvraag voor zorg word opgepakt komt een medewerker van de WMO of Jeugdwet op gesprek, het zogenaamde keukentafelgesprek, om te kijken welke zorg er nodig is, hoeveel uren zorg er nodig is en of deze zorg door een gecontracteerde zorgaanbieder van de gemeente via ZIN geleverd word of dat je deze zelf inkoopt middels een PGB bij een zorgaanbieder waar jij je happy bij voelt. Voor meer informatie omtrent de WMO verwijzen wij graag door naar onze andere website www.backup21.nl.

Mocht je ervoor kiezen om bij PeeGeeBee Zorg Natascha Hoekman je zorg in te kopen op PGB basis neem dan gerust contact op via het contactformulier. Heb je nog geen PGB via de WLZ en zie je door de bomen het bos niet meer met alle formulieren? Dan kan ook PeeGeeBee Zorg je bijstaan en ondersteunen in dit traject. Hier vraagt PeeGeeBee Zorg een vergoeding voor die te vinden is onder het kopje tarieven.